JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. KRAKOWSKA 18/6, KONTAKT TEL. KOM. 608 243 500

K O S Z T O R Y S O W A N I E

 

Zakres usług kosztorysowych dotyczy głównie robót budowlanych, w tym m.in.:

  • roboty ogólnobudowlane inwestycyjne i remontowe;

  • roboty dotyczące sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych itp.

  • roboty dotyczące instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych itp;

  • itp.

Usługi kosztorysowe obejmują:

  • sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych;

  • sporządzanie kosztorysów inwestorskich i ślepych, ofertowych oraz powykonawczych na podstawie obmiarów lub z dokumentacji (projekt, szkic, inwentaryzacja).

      Wszystkie kosztorysy mogą być wykonane metodą szczegółową lub uproszczoną.

    Kosztorysy sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy i katalogi do sporządzania kosztorysów budowlanych, tj. katalogi KNNR, KNR, Katalogi zakładowe, wycena indywidualna.

     Przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych i powykonawczych niezbędne jest dostarczenie przez zamawiającego/firmę  składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, narzutów  itp.

     Kosztorys może zostać zapisany w formie pliku tekstowego (txt) a następnie przesłany drogą elektroniczną (e-mail) lub faxem do klienta.

     Cena jest każdorazowo negocjowana ze względu na specyfikę tego typu usług.

 <<< Powrót do strony głównej

Copyright © 2003 PUUK